IFC 2018: TOGETHER WE CAN

Varje år samlas fundraisers från hela världen på den Internationella kongressen för internationell insamling (IFC) för att dela, inspirera och diskutera erfarenheter. Genom ett rikt och fullspäckat program är IFC ett nav inom lärande, nätverk och möjligheter med fantastiska expertföreläsare, globala delegater och en miljon nya idéer.

Konferensen är en del av The Resource Alliance, som fungerar som ett stödjande nätverk för att engagera fundraisers över hela världen, bygga broar mellan konferenser och som idag erbjuder en mängd olika utbildningsmöjligheter inom ledarskap och påverkansarbete.

Läs mer om här om The Resource Alliance och deras konferesener.