Insamling och givande i coronavirusets spår

Med utgångspunkt från en medlemsenkät, erfarenheter från tidigare kriser och en internationell utblick håller vi ett webbaserat medlemsmöte för att dela insikter och tankar som kan vara till nytta och hjälp för medlemsorganisationers arbete med insamling av gåvor. Seminariet ger också tillfälle att lyfta viktiga frågor för sektorn och diskutera med andra.

Varmt välkommen!