Is Philanthropy Compatible with Democracy?

Ersta Sköndal Bräcke högskola och Ersta diakoni inbjuder till The Third Annual Seminar on Philanthropy: Is Philanthropy Compatible with Democracy?

I ett historiskt ögonblick då många talar om filantropins och välgörenhetens återkomst, sammanför vi i detta seminarium en rad forskare som ur olika perspektiv har analyserat relationen mellan demokrati och filantropi, mellan marknadsekonomi och vad som brukar benämnas den ”moraliska ekonomin.”

Vår första huvudtalare är Rob Reich (Stanford University). Professor Reich nyligen utgivna bok Just Giving: Why Philanthropy is Failing Democracy and How It Can Do Better (Princeton University Press, 2018) har blivit föremål för såväl mycket beröm som en intensiv debatt om i vilken mån som filantropi fördjupar eller underminerar demokratin. Vår andra huvudtalare är Linsey McGoey (University of Essex), känd inte minst för sin bok No Such Thing as a Free Gift: The Gates Foundation and the Price of Philanthropy (Verso Publications, 2015), som behandlade en av vår tids mest berömda filantroper, Bill Gates.

I seminariet medverkar även Ersta Sköndal Bräcke högskolas inkommande “philanthropy guest scholar”, Maribel Morey (Clemson University), grundare till och redaktör för histphil (https://histphil.org/), den web-baserade plattformen för filantropins historia i ett jämförande perspektiv. Till våra tre internationella gäster ansluter ett antal ledande svenska filantropiforskare, inklusive Pontus Braunerhjelm, Noomi Weinryb, Norbert Götz, Johan Vamstad och Lars Trägårdh.

För länkar till program och anmälning, se nedan

Program

Registrering

Datum och plats: 29 maj, 08.30 – 15.00 i Bringsalen, Ersta Hotell & Konferens.

För frågor, kontakta:
Rebecka Andersen
rebecka.andersen@esh.se

Ersta Sköndal Bräcke University College
esh.se/philanthropy