Kickoff om Nysta och vägen till ett nytt samhällskontrakt

Varmt välkommen till en digital kickoff om samverkansprojektet Nysta!

Nu är det konkreta arbetet med Nysta – ett nytt samhällskontrakt för Sverige post-corona igång. Det är ett samverkansprojekt mellan sju paraplyorganisationer inom civilsamhället. Projektets sex arbetsgrupper har börjat diskutera och konkretisera på vilket sätt civilsamhällets bidrag och roll ska se ut. Under kickoffen vill vi både ge en inblick i deras arbete och få in fler röster i arbetet – från civilsamhälle, myndigheter, politik och näringsliv. På programmet står bland annat ett samtal med Nyamko Sabuni, partiledare (L), Ulf Kristersson, partiledare (M) och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP) med ansvar för civilsamhällesfrågorna i regeringen.

Vid kickoffen får du också möjlighet att fördjupa dig i en av arbetsgruppernas frågeställningar i en diskussion tillsammans med gruppledarna. Du väljer vilken av diskussionerna du vill delta i när du anmäler dig.

Program
8:30 Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda Korset och ordförande Nysta, hälsar välkommen
8:35 100 år av demokrati – och nu då…? Peter Örn, ordförande kommittén Demokratin 100 år
8:45 Gruppdiskussion tillsammans med gruppledarna inom det ämne du har valt vid anmälan (se anmälningslänk)
9:15 Gruppledarnas sammanfattning
9:30 Politisk reflektion av Ulf Kristersson partiledare (M), Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP) och Nyamko Sabuni, partiledare (L)
9:55 Avrundning
10:00 Slut