AI – hur långt kan vi gå? med Donor4Life

AI – hur långt kan vi gå?

AI tekniken finns – men hur kan och bör vi använda den i insamlingsarbetet?

Ett frukostseminarium som presenterar möjligheterna med AI tekniken för insamlingsbranschen, med en efterföljande paneldebatt om hur AI kan och bör användas utifrån integritet och etik gentemot givaren.

Seminariet hålls av KomMed AB och Donor4Life AB