Lunch för Ekonomichefer

En lunch för dig som är ekonomichef/-ansvarig i en av FRIIs medlemsorganisationer. Lunchen är ett tillfälle att få inblick i övergripande frågor för insamlande organisationer och civilsamhället i stort, strategiska frågor för FRIIs medlemmar och förstås nätverka och träffa nya och gamla kollegor.

Varmt välkommen!

Sista anmälningsdag är 18 april.

Separat inbjudan skickas.