Medlemsfrukost- Årets insamlare

lkommen på medlemsfrukost!

Kom och inspireras av pristagarna i Årets Insamlare 2018 kategori företagssamarbete, Röda Korset och Bring.
Juryns motivering var: I en tid då företag och organisationer i allt högre grad behöver samverka för att gemensamt lösa olika samhällsutmaningar är samarbetet mellan Röda Korset och Bring en förebild. Genom att utgå från vilka resurser och insatser som behövs för att fullfölja Röda Korsets uppdrag i nationella krissituationer och Brings kompetens inom logistik och lagerhantering har samarbetet både bidragit finansiellt till Röda Korsets verksamhet och etablerat rutiner för snabb hantering i händelse av en nationell kris. Samarbetet innebär också en tydlig koppling mellan organisationens tradition av frivillighet och företagets medarbetare som en ny grupp för volontärengagemang. Detta är ett lysande exempel på hur en ideell organisations verkliga behov av volontärer kan matchas med ett företags önskan att erbjuda personalen möjlighet till engagemang – även på arbetstid.

Madeleine Ödquist, Partnerships Manager på Röda Korset och Lisa Nordin, HR-chef på Bring berättar mer om samarbetet och svarar på frågor.

Medlemsfrukosten är enbart öppen för medlemmar i Giva Sverige, och är alltid kostnadsfri.

Frukost från 08.00, presentation från ca 8.30. Vi är klara ca 9.30.

Varmt välkommen!