Lansering: Nystas delrapport om AI och Digitalisering

Ett AI-manifest för det civila samhället? Digitalisering och Artificiell Intelligens (AI) är drivande i den samhällsomdaning vi står inför. Att det civila samhället behövs för att värna rättigheter, utveckla etik och säkra integritet känns självklart. Än viktigare, men mindre diskuterad, är rollen sektorn skulle kunna spela för att skapa förutsättningar för att samhället fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen och på så vis bygga en bättre värld för alla.

Delrapporten från Nystas AI och Digitaliseringsteam ställer en rad frågor och lyfter perspektiv för att starta debatten inom och utanför civilsamhället om sektorns roll i digitaliseringen av samhället. När vi säger att samhällskontraktet omförhandlas är AI och digitalisering antagligen den starkaste drivaren. Rollerna är inte helt satta, men stora globala näringslivsaktörer dominerar idag utvecklingen.

AI kan skapa enorm nytta för civilsamhällets målgrupper och medlemmar globalt och lokalt. Men kraften i dessa verktyg kan också användas för att kränka människors rättigheter. Civilsamhället behöver komma ikapp för att både kunna utnyttja möjligheterna och påverka vägvalen kring exempelvis etik och dataanvändning.

Under seminariet presenteras rapporten, och vi bjuder in till ett samtal om civilsamhällets roll i den omställning som nu sker.

Medverkande
Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen och teamledare i Nysta
Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige

Om Nysta
Nysta är ett samverkansprojekt som har som mål att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona – med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället. Vi vill ta fram förslag till en ny politik där civilsamhället utgör en starkare röst och aktör i samhället.

Läs mer om Nysta