Nysta: Forskning, utbildning, innovation

Mycket av samhällsutvecklingen sker i det civila samhället. I Sveriges ideella organisationer växer olika lösningar, erfarenheter och kunskaper fram för att möta olika utmaningar i samhället. Men hur kan nytänkande och utveckling bäst stimuleras av organisationerna själva och av samhällets stödstrukturer?

Inom ramen för Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt – har en rad förslag till hur forskning, utbildning och innovation kan stärka civilsamhället tagits fram. Välkommen att ta del av och diskutera förslagen tillsammans med medlemmar ur Team Forskning, utbildning, innovation och riksdagspolitiker med intresse i frågorna, vid ett dialog-webbinarium.

Medverkande:
Anna Angelin, docent, Socialhögskolan, Lunds universitet
Magnus Karlsson, ledare för Nystas team Forskning, utbildning och innovation, enhetschef och professor vid Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Malin Lindberg, professor Luleå tekniska universitet

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet
Mats Berglund (MP), ledamot Socialförsäkringsutskottet
Fredrik Christensson (C), utbildningspolitisk talesperson och riksdagsledamot
Bengt Eliasson (L), ledamot Socialförsäkringsutskottet
Betty Malmberg (M), ledamot Miljö- och jordbruksutskottet och ordförande Rifo
Gunilla Svantorp (S), ordförande Utbildningsutskottet

Moderator: Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet

Anmäl dig senast den 10 maj.