Nysta: Så kan civilsamhället öka sitt bidrag till välfärden

En ökad andel idéburen välfärd är gynnsam för en hållbar samhällsutveckling. Det finns goda exempel på att sådana organisationer har visat en stark förmåga att kombinera innovativa arbetsmodeller med ett engagemang för de grupper man arbetar med. Det handlar både om hur professionella tjänster byggs upp och styrs och hur ideella resurser integreras i verksamheterna.

Välkommen till ett seminarium om hur civilsamhället kan öka sitt bidrag till välfärden – och öka sin förmåga att mobilisera ideella insatser. Inom ramen för Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp presenterar Team Välfärd i förändring, efter ett års intensivt arbete, sina förslag som främst riktas till politiker och civilsamhället. I seminariet medverkar bland andra representanter för arbetsgruppen och riksdagspolitiker med intresse för frågorna.

Bland de medverkande:

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet
Azadeh Rojhan Gustafsson (S), riksdagsledamot
Bengt Eliasson (L), ledamot Socialförsäkringsutskottet
Johan von Essen, professor i livsåskådningsvetenskap med inriktning mot civilsamhällesstudier, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Marika Markovits, domprost, ledare Team Välfärd i förändring, tidigare direktor Stockholms Stadsmission
Stefan Nilsson, ordförande Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd

Fler medverkande kan tillkomma.

Moderator: Christer Hallerby, biträdande ledare Team Välfärd i förändring, tidigare statssekreterare

Nysta är ett samverkansprojekt som har som mål att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona – med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället. Vi vill ta fram förslag till en ny politik där civilsamhället utgör en starkare röst och aktör i samhället.