Tillit och fördom – om allmänhetens syn på ideella organisationer 2022

Välkommen på webbinarium där vi presenterar Giva Sveriges årliga rapport ”Tillit och fördom – om allmänhetens syn på ideella organisationer”. Här får du inblick i svenskarnas inställtning till ideella organisationer, engagemang och givande, och vi för ett samtal om hjälpandets psykologi, krisers betydelse för människors inställning och vad det innebär för olika organisationer.

Rapporten bygger på Novus undersökning om allmänhetens syn på ideella organisationer och givande som genomförs i januari varje år. Dessutom har även en extra undersökning genomförts i mars för att få en bild av om inställningen till ideella organisationer och det egna engagemanget förändrats i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. Efter rapporten presenterats följer ett samtal om inställningen till engagemang och givande i tider av kris och hur det påverkar intresset för olika ändamål i Sverige och internationellt.

Medverkande:
Benny Andersson, generalsekreterare Djurens rätt
Peter Blid, strategisk rådgivare Novus
Arvid Erlandsson, docent Linköpings universitet
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
Elin Stråkendal, vice generalsekreterare Sverige för UNHCR
Gustav Sörberg, analytiker Giva Sverige