”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” Rapport 2019

Varmt välkommen till lansering av 2019 års rapport om finansieringen av civilsamhället!

För sjätte året presenterar Giva Sverige och PwC rapporten som ger en överblick över finansieringen av civilsamhället. I årets rapport ges förstås svar på om glassindex har förstärkts och om finansieringen av civilsamhället har förändrats. Vi gör en djupdykning i företagens engagemang och får en sammanfattning av allmänheten inställning till ideella organisationer och hushållens förutsättningar att vara med och bidra till civilsamhället. Dessutom ges en bild av hur ledare i ideell sektor ser på framtiden och förutsättningarna för att driva och finansiera ideella organisationer.

Rapporten presenteras av Josefiina Ben Azzouz, Giva Sverige, och Johan Sverker, PwC. Lars Bryntesson, Region Stockholm, Ulrika Stuart Hamilton, Famna och Olof Hugander, Brakeley reflekterar kring rapportens innehåll och bidrar med olika perspektiv på finansieringen av civilsamhället.

Seminariet äger rum hos PwC, Torsgatan 21, och inleds med en lättare lunch med tid för mingel. Anmäl dig nu och säkra din plats idag.

Varmt välkommen!