Samtal om crowdfunding och peer-to-peer

Välkommen till samtal om crowdfunding och peer-to-peer!

Vi träffas 08:00 för kaffe och frukostfralla. Kl 08:15 sätter vi igång samtalet och avslutar 09:30.

Du som deltar skapar Samtal om genom att bidra till diskussionen med dina erfarenheter och frågor. Personal från Giva Sverige modererar och för anteckningar.

Endast medlemmar. Max 10 deltagare.

Samtal om är en möjlighet för dig som är medlem i Giva Sverige att lyfta aktuella ämnen. Har du något ämne du gärna vill ta upp och diskutera med kollegor i branschen? Hör av dig till eva@givasverige.se