Samtal om filantropi: Lisbet Rausing och Lars Trägårdh

Samtal om filantropi

Under vårterminen 2020 kommer tre framträdande ledargestalter från filantropi- och stiftelsevärlden i England, Tyskland och USA att gästa Ersta Sköndal Bräcke högskola (ESBH) för en serie av samtal med historieprofessorn Lars Trägårdh och gästforskaren Maribel Morey om den roll som filantropiska och ickevinstdrivande organisationer kan spela för allmännytta och gemensam välfärd idag. De tre gästerna är Lisbet Rausing, en av grundarna av Arcadia Fund; Felix Oldenburg, ordförande för Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE); och Alondra Nelson, president för Social Science Research Council (SSRC) i USA. Dessa offentliga samtal är del av filantropiprogrammet på Centrum för Civilsamhällesforskning (CCF) vid ESBH, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Vetenskapsrådet (VR).

Det första samtalet om filantropi kommer att vara med Lisbet Rausing. Se programmet här.

Lisbet fick sin BA vid University of California, Berkeley och erhöll sin PhD vid Harvard University, där hon också var lektor och biträdande professor i idé- och lärdomshistoria. Tillsammans med sin make, Professor Peter Baldwin (UCLA and NYU), grundade Lisbet Arcadia år 2001. Arcadias mål är att skydda hotad natur och kultur samt att befrämja open access.

Lisbet stöder även familjeföretag som Ecolean och Ingleby Farms. Hon har även tagit uppdrag i styrelser och kommittéer som Harvard Board of Overseers och Yad Hanadiv Advisory Committee. För ögonblicket tjänar hon som ledamot i the Cambridge Conservation Initiative Advisory Board.

Efter samtalet mellan Lisbet Rausing och Lars Trägårdh blir det tid för frågor från publiken och sedan mingel med ost och vin.