Lunchträff för Insamlings- och/eller Kommunikationschefer – Värderingsbaserat ledarskap i praktiken

Insamlings- och kommunikationsträff 2019

Välkommen till årets första träff för insamling- och/eller kommunikationschefer i en av Giva Sveriges medlemsorganisationer.  Träffen är ett tillfälle att lyfta övergripande frågor för insamlande organisationer, få senaste nytt från Giva Sveriges verksamhetsområden och förstås nätverka och träffa nya och gamla kollegor. Medverkar denna gång gör Johan Mast på temat ”Värderingsbaserat ledarskap i praktiken – om att leda och fatta beslut i vardag och i kris”.

Under lunchen kommer Johan att leda ett samtal utifrån ett antal lyckade och mindre lyckade händelser, där värderingarna har varit avgörande för de beslut som tagits och deras konsekvenser på kort och längre sikt. Hur kan jag välja mellan två omöjliga alternativ? Ska vi kommunicera eller lägga locket på? Hur hanterar vi den här tänkbara skandalen? Ambitionen är att ge inspiration och nya idéer till att fördjupa dig vidare i hur dina och din organisations värderingar kan vägleda dig i ditt ledarskap och beslutsfattande. Samtalet är en del i Giva Sveriges arbete kring etik och värderingar för insamlingsorganisationer där vi under 2020 bl a intensifierar samtalet kring etiska frågeställningar och gör en översyn av de riktlinjer och vägledningar som finns för insamlingsbranschen.

Johan Mast har en fil.kand. i pedagogik och har bland annat arbetat som biträdande utbildningschef vid Folke Bernadotteakademin och som generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige. Han har arbetslett humanitära insatser i bland annat Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone och har många gånger fått se sina värderingar ställas på prov. Idag arbetar han med att utbilda och öva inom värderingsbaserat ledarskap och krisledning. Johan är också ledamot i Giva Sveriges Elektorsgrupp, som ger förslag på Valberedning.