GS-lunch – med ett samtal om mångfald i civilsamhället

Varmt välkommen till årets första GS-lunch! Detta är ett tillfälle för dig som generalsekreterare i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att nätverka med andra i motsvarande funktion, få ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar insamling och givande.

Under den här lunchen leder Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare för Teskedsorden och styrelseledamot i Giva Sverige, ett samtal tillsammans med Barakat Ghebrehawariat, föreläsare och rådgivare, om bristen på mångfald inom civilsamhället. Om den ideella sektorn ska kunna attrahera de mest kompetenta och dedikerade arbetstagarna behöver vi titta oss i spegeln och ställa oss frågor som: känner alla sig hemma och inkluderade här? Välkommen till ett öppet samtal om hur vi tillsammans kan vidga normen. Vi inleder 11.00 med senaste nytt från Giva Sveriges generalsekreterare följt av Lovisa & Barakat.