Prognosen för givande 2023 når närmare 11 miljarder kronor

Givandet från allmänheten under 2023 är fortsatt stabilt trots ett sämre ekonomiskt läge, och drivs i stor utsträckning av händelser i omvärlden visar en ny rapport från Giva Sverige. Totalt sett prognostiseras att gåvor och bidrag närmar sig 11 miljarder kronor 2023, trots att företagens stöd väntas ha minskat under året.

Närmare 11 miljarder innebär en nedgång i givandet från rekordåret 2022, men en tydlig ökning jämfört med 2021 då det totala beloppet var 9,7 miljarder kronor. Under denna tvåårsperiod har dock inflationen under långa perioder varit tvåsiffrig, vilket gör att båda värdet av gåvorna urholkats samtidigt som kostnaderna ökat för organisationerna.

Att allmänheten fortsätter att engagera sig och ge för både långsiktiga och kortsiktiga behov trots lågkonjunkturen är otroligt positivt och stärker civilsamhällets möjligheter att verka i stort och smått.  Men trots stabilt givande är det ändå en utmanande situation för många verksamheter eftersom inflationen urholkar värdet, det är enorma hjälpbehov både här hemma och i världen och finansiering från andra källor minskas, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Rapporten ”Nyckeltal för gåvor Q4 2023” sammanställer och visar statistik över regelbundna gåvor, engångsgåvor och övriga gåvor från allmänheten till Giva Sveriges medlemsorganisationer. Resultatet för det fjärde kvartalet når samma insamlingsnivåer som 2022 och ligger högre än 2021, men givande i samband med utvecklingen i Israel och Gaza och matchningen av gåvor under december månad från Akelius stiftelse påverkar positivt. För året som helhet är det tydligt att allmänhetens givande ökat pga konflikten i Israel/Gaza och jordbävningskatastrofen i Turkiet i februari.

Bland stora insamlingsorganisationer räknar 7 av 10 med ett minskat eller oförändrat givande från allmänheten under 2023 jämfört med 2022, medan 9 av 10 ser ett minskat eller oförändrat givande från företag. Många av dessa organisationer fick dock gåvor på rekordnivåer under 2022 vilket gör att det varit svårt att nå liknande nivåer under 2023. Bland medelstora organisationer räknar hälften med ett ökat givande från allmänheten.

Det månadsvisa Gåvoindex (FMI), som bygger på svar från alla Giva Sveriges medlemsorganisationer oavsett storlek på intäkter från gåvor, bidrag eller samarbeten, har under hösten visat att de mindre organisationerna med 0-25 miljoner kronor i insamlade medel är mer optimistiska om ökat givande än de stora organisationerna. Både Gåvoindex och Nyckeltal för gåvor ger alltså relativt tydliga tecken på att de stora organisationerna har svårare att upprätthålla och öka givandet just nu utifrån konjunkturläget och hushållens sämre ekonomi, än vad de något mindre organisationerna har.

Länk till Gåvostatistiken Q4 2023
Länk till Gåvoindex (FMI)
Länk till all statistik från Giva Sverige

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93

Om rapporten ”Nyckeltal för gåvor”
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels för Q4 2023, dels som en längre tidsserie från Q4 2021. Det är 45 organisationer som har delat sin statistik under Q3 varav 33 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q3 2021 fram till Q3 2023. De 45 organisationer som bidragit till sammanställningen står tillsammans för cirka 87% av intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten. Rapporten ger även en prognos för utvecklingen av intäkterna från allmänheten och företag för 2024.