ALEF vinnare av Årets redovisning 2023!

ALEF (Adult Learning and Empowerment Faciliators) blev vinnare när PwC för tjugoandra året i rad delade ut priset Årets redovisning i den ideella sektorn. Vinnaren har på ett övertygande och enkelt sätt visat hur de främjar ändamål och syften. Utmärkelsen delades ut på Ideellt Forum 2023 som årligen anordnas av Giva Sverige och Ideell Arena i samarbete med PwC och Swedbank.

ALEF har tagit fram en effektiv och engagerande redovisning, där informationen presenteras på ett lättillgängligt sätt för läsaren. Redovisningen har indikatorer som tydligt visar på utgångslägen samt effekter av insatser.

– Det känns fantastiskt. Vi är en liten organisation där alla är delaktiga i att upprätta årsredovisningen, det är verkligen en gemensam produkt. Vi har lyckats upprätta en bra årsredovisning med små medel och det känns jätteroligt att det uppmärksammas, säger Adam Bott, utbildningsansvarig ALEF.

– Med den här tävlingen vill vi lyfta fram goda exempel, men också visa på konkreta förbättringsområden. Syftet är att inspirera fler ideella organisationer till att ytterligare utveckla den egna redovisningen, säger Sanna Kaneskan, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige.

Årets redovisning i den ideella sektorn – juryns motivering:
”Årets vinnande redovisning tar avstamp i organisationens stadgar, ändamål och syften. På ett övertygande sätt visar den hur medel och metoder bidrar till att uppfylla dessa och till samhällets utveckling. Informationen är tillgänglig och tydlig vilket ger ett gediget underlag för att möta olika intressentgruppers behov av kontroll och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Valet att integrera förvaltningsberättelsen från start bidrar till enkelhet och tydlighet, och redovisningen av indikatorer både före och efter insats ger goda underlag för att visa på och resonera kring effekt. En effektiv, enkel och engagerad årsredovisning!”

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

  • ALEF (Adult Learning and Empowerment Faciliators)
  • Diakonia
  • Ecpat
  • Läkarmissionen
  • Min Stora Dag
  • Rädda Barnen
  • SOS Barnbyar
  • Stiftelsen Radiohjälpen

Ta del av PwCs pressmeddelande i sin helhet här!