Fortsatt ökat givande till ideella organisationer – och företagens bidrag ökar kraftigt

Idag lanseras rapporten Givandet i siffror 2021. Den visar att givandet till ideella organisationer 2021 nådde 9,7 miljarder kronor, en ökning med nästan 5 procent jämfört med föregående år. Det är allmänheten som har stått för stabiliteten under pandemin – men nu har även företagens stöd återhämtat sig.

– Svenskarna har visat ett stort engagemang och en vilja att bidra till de ideella organisationernas arbete under pandemins andra år, vilket är fantastiskt att se. Allmänhetens engagemang och förtroende för civilsamhället är stort och stabilt, vilket vi även sett nu efter invasionen av Ukraina, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

De totala intäkterna från gåvor och bidrag landar på 9,7 miljarder kronor, vilket är 450 miljoner kronor mer än 2020.  De ändamål som får mest gåvor och bidrag är liksom tidigare år barn och unga, forskning och humanitärt bistånd.

Företagens stöd tillbaka och når 1 miljard igen
Intäkterna från företagens gåvor och bidrag har minskat sedan 2019 och gjorde en kraftig inbromsning under pandemins första år. Den nedgången var väntad då många företag drabbades hårt av pandemin och behövde minska sina åtaganden snabbt.

Under 2021 står däremot företagen för den största procentuella ökningen. Företagens gåvor och bidrag är drygt 1 miljard kronor, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2020. Även om det är ett fåtal stora organisationer som står för huvuddelen av ökningen visar sammanställningen att organisationer i alla storlekskategorier ökar sina intäkter från företag.

– Företagen var mer försiktiga under pandemins första år, vilket var naturligt. Det är glädjande att se att företagens engagemang nu inte bara återhämtat sig under andra pandemiåret utan är tillbaka på nivån från 2018. Det finns många samhällsutmaningar där samarbeten och strategiska partnerskap mellan ideella organisationer och företag kan göra stor skillnad, säger Charlotte Rydh.

Ur rapporten Givandet i siffror 2021:

 • Under 2021 samlade Giva Sveriges medlemmar in drygt 9,7 miljarder kronor i gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer. Det är en ökning med 4,8 % jämfört med 2020.
 • Ökningen förklaras framför allt av att gåvor från allmänheten har ökat med drygt 9 % jämfört med 2020, och är nu 6,8 miljarder kronor.
 • Företagens bidrag till ideella organisationer ökar med hela 26 % under 2021 och når åter drygt 1 miljard kronor.
 • Drygt 60 % av organisationerna uppger ökade intäkter från gåvor, bidrag och samarbeten medan 28 % anger minskade intäkter. Detta visar att pandemins effekter för intäkterna för ideella organisationer blev mindre märkbara under 2021.
 • Fördelningen av gåvor mellan de olika givarkategorierna visar att allmänhetens andel av intäkterna ökar och står nu för 70 % av alla gåvor och bidrag.
 • Utvecklingen för givandet via sociala plattformar som till exempel Facebook har stagnerat, medan externa plattformar ökar något. Dessa intäkter utgör fortsatt stor andel av gåvorna från allmänheten för mindre organisationer.

Topp 10: Organisationerna som samlade in mest 2021 (2020 års summa inom parentes)

 1. Cancerfonden, 911 Mkr (870)
 2. UNICEF Sverige, 632 Mkr (693)
 3. Läkare utan gränser, 552 Mkr (681)
 4. Barncancerfonden, 504 Mkr (431)
 5. Rädda Barnen, 471 Mkr (457)
 6. Hjärt-Lungfonden, 460 Mkr (416)
 7. Sverige för UNHCR, 407 Mkr (332)
 8. SOS Barnbyar, 386 Mkr (339)
 9. Svenska Röda Korset, 364 Mkr (380)
 10. Världsnaturfonden WWF, 318 Mkr (312)

Ladda ner rapporten här

Ladda ner infografik här

Om rapporten
Medlemsorganisationernas egenrapporterade statistik för insamlade medel (gåvor och bidrag) från den privata sektorn ligger till grund för rapporten Givandet i siffror 2021. Rapporteringen har gjorts under perioden 22 mars-13 april 2021 och antal rapporterande medlemsorganisationer är 169.

Mer information
För mer information och för att komma i kontakt med organisationer, kontakta Charlotte Rydh: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93.