Giva Sverige välkomnar fyra nya medlemmar

På styrelsemötet den 26 april beviljades fyra nya organisationer ordinarie medlemskap och vi är glada att välkomna Blodcancerförbundet, Karlstads Kyrkliga Stadsmission, Sverok och Trygga Barnen. Giva Sverige har nu totalt 185 medlemmar!

Blodcancerförbundet
Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer.

Karlstads Kyrkliga Stadsmission
Karlstads kyrkliga stadsmission är en idéburen, icke-vinstdrivande organisation, som varken tillhör offentlig eller privat sektor. De är en del av civilsamhället och deras uppdrag är att bedriva professionellt socialt arbete i Karlstad med omnejd. Verksamheten vänder sig till människor som är eller riskerar att hamna i social och eller ekonomisk utsatthet.

Sverok
Sverok är en ideell organisation och ett av Sveriges största ungdomsförbund. 40 000 medlemmar i 2000 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelkulturen. Sedan 1988 har de stöttat unga i att organisera sig och skapa gemenskap kring sina spelintressen. Genom inkluderande demokratisk organisering skapar de mötesplatser både digitalt och fysiskt för att ge alla unga en plats att utveckla sitt samhällsengagemang och vara en del av en gemenskap med andra som delar samma intressen.

Trygga Barnen
Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Deras vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. De som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa. Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse.