Ny medlem: Karlstads Kyrkliga Stadsmission

Vi välkomnar Karlstads Kyrkliga Stadsmission och har ställt några frågor till organisationens ordförande Henrik Gustavsson.

Vilka är Karlstads Kyrkliga stadsmission?

Karlstads kyrkliga stadsmission är en idéburen, icke-vinstdrivande organisation, som varken tillhör offentlig eller privat sektor. Vi är en del av civilsamhället och vårt uppdrag är att bedriva professionellt socialt arbete i Karlstad med omnejd. Vår verksamhet vänder sig till människor som är eller riskerar att hamna i social och eller ekonomisk utsatthet.

Navet i vår verksamhet är våra lokaler på Herrgårdsgatan i centrala Karlstad där vi 5-6 dagar i veckan serverar frukost och lunch. Under 2022 serverade vi cirka 6500 frukostar och 18 000 luncher. Utöver det delade vi också ut cirka 8 300 matkassar och 1 100 julklappar. Vi bedriver också kvällskaffe och en ganska omfattande familjeverksamhet då vi ser att allt fler barnfamiljer har det ekonomiskt svårt.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Genom ett medlemskap i Giva Sverige tillsammans med 90-konto får vi den kvalitetsstämpel vi så gärna vill ha för att företag och privatpersoner på ett tryggt sätt vill stödja vår viktiga verksamhet.