Ny medlem: Majblommans Riksförbund

Vi välkomnar Majblommans Riksförbund och har ställt några frågor till organisationens generalsekreterare Åse Henell

Vilka är Majblomman?

Vi är tätt nätverk av volontärer över hela landet, plus ett mindre kansli där vår generalsekreterare och 15 medarbetare koordinerar verksamheten.
Majblomman samlar in pengar varje vår, genom traditionen att barn säljer majblommor. Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan sedan söka ekonomiskt stöd via lokala majblommeföreningar. Vi stöttar barn med pengar och presentkort till kläder, skor, fritidsaktiviteter och mycket annat.
Formellt är Majblomman en ideell barnrättsorganisation, och vårt syfte är motverka barnfattigdomen i Sverige. Utöver att dela ut ekonomiskt stöd till enskilda barn uppfyller vi syftet genom att påverka beslut och finansiera forskning.

Allt Majblomman gör utgår från Barnkonventionen, som bland annat säger att barn har rätt till en skälig levnadsstadard, till lek, vila, fritid och utbildning. När vi går in med stöd ger vi alltså barn det de har rätt till.
Majblomman grundades 1907, och har sedan dess haft kvar samma grundläggande insamlingsmetod, samtidigt som vi givetvis har följt samhällsutvecklingen.

Vad hoppas ni få ut av medlemsskapet i Giva Sverige?

Vi ser fram emot att få vara en del av ett professionellt nätverk med andra som också arbetar med insamling av gåvor. Vi hoppas kunna utbyta kunskap och erfarenhet samt vara med och påverka i frågor med koppling till insamling och givande.

Foto: Lisa Thanner