Nytt avsnitt av Insamlingspodden: Konjunkturen och finansiering av civilsamhället

I detta avsnitt medverkar Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige och pratar om det rådande konjunkturläget och hur det påverkar givandet till civilsamhället. Mårten pratar även kring hur människors rädsla, både inom organisationer och bland givare, påverkar givandet. Den kris vi nu ser är det få som har upplevt tidigare. När det gäller siffror att jämföra med har Mårten fått backa till 1990. Och då såg samhället och det sätt vi i civilsamhället arbetade på, väldigt annorlunda ut.

I avsnittet diskuteras även Giva Sveriges årliga rapport ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” som lanserades 18 november. Rapporten tar avstamp i det rådande konjunkturläget visar att finansieringen för civilsamhället kommer att vara osäker de närmaste åren. Men Mårten lyfter att siffror är en sak och känslan en annan. Framtiden kanske inte alls är så mörk. Den kan vara ljus och ge förutsättningar för innovation både vad gäller verksamhet och insamlingsmetoder.

Lyssna på hela avsnittet här!
Läs rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället” här.
Läs Giva Sveriges lägesbild: I tider av oro och ovisshet – vad händer med givandet?