Otillräckligt stöd för civilsamhället i regeringens vårändringsbudget

Nyligen presenterades regeringens ekonomiska vårproposition, där fokus ligger på säkerhetsfrågor och ett upprustat civilförsvar tillsammans med ett stärkt flyktingmottagande i och med kriget i Ukraina. Stödet för civilsamhället visar sig däremot oklart, trots en mobilisering inom sektorn som har visat sig nå miljardbelopp i gåvor och stöd till ideella hjälporganisationer i samband med invasionen på bara några veckor.

Giva Sverige ser ett rekordstort intresse för att hjälpa människor på flykt och våra medlemsorganisationer är centrala i arbetet som rör allt från internationell humanitär nödhjälp till stödinsatser och påverkansarbete inom olika områden i den svenska kontexten. Vi vet av erfarenhet att civilsamhällets organisationer och dess breda kompetens är viktiga såväl i det akuta skedets behov av stöd, som långsiktigt genom uthålligt arbete för påverkan och engagemang i mångsidiga verksamheter. Det är i grunden positivt att regeringen ser och erkänner civilsamhällets avgörande roll i mottagandet av människor på flykt. Däremot önskar vi att dess sociala insatser hade synts mer och bekräftats i det förslag till budget som regeringen nu lagt fram.

Att 100 miljoner ska ges till civilsamhället i extra stöd i samband med Ukrainakrisen är positivt, men det hade varit önskvärt att undvika att 30 miljoner av samma summa tas från en redan utlovad budget av civilsamhällets pandemistöd. Det är en omfördelning av pengar som skulle gått till organisationer inom civilsamhället och idéburen välfärd som har varit avgörande för många under Coronapandemin. Rapporten som Giva Sverige publicerade tillsammans med Famna, Forum och Fremia i februari i år, visar att många av de insatser och stöd som utlovats till civilsamhället under pandemin inte har nått fram. Detta visar på ännu ett exempel där statens stöd till sektorn inte täcker upp för dess viktiga insatser under pågående kriser, vilket som tydligast just nu visar sig i rekordinsamlingen på över 2,6 miljarder hittills till ändamål för Ukraina.