Sju trender som kan påverka givande och engagemang 2021 – nu lanseras Giva Sveriges Trendrapport

Coronapandemin till trots har inte världen helt stannat upp. Underliggande trender och utveckling fortsätter att påverka hur människor och företag kan engageras för att bidra till finansieringen av ideella organisationer. I Trendrapport 2021 samlar Giva Sverige sju fristående skribenter som med olika perspektiv bidrar till att inspirera, utmana och göra oss redo för det kommande året.

En av Giva Sveriges viktigaste uppgifter är att fånga upp och förstå händelser och skeenden som kan ha betydelse för ideell sektors finansiering via gåvor, bidrag och samarbeten. Kunskapen ska bidra till att inspirera organisationer och stärka förutsättningarna för privat finansiering av civilsamhället. Trendrapport 2021 är en del av det arbetet. Med hjälp av spaningar från sju personer med olika kunskapsområden och erfarenheter ger rapporten en bred och varierad bild av skeenden som kommer att påverka den ideella sektorn och dess intressenter.

– Sammanfattningen av förra årets trendrapport var att status quo är passerat och att panta rei, att allting flyter, är det som gäller. En pandemi låg inte i korten för vår Trendrapport 2020, men slutsatsen att det krävs mod och flexibilitet i den ideella sektorn för att hantera ständiga förändringar fick verkligen en ny dimension under det gånga året, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige,

Årets rapport ger både inblick i trender som syftesdriven marknadsföring, konsumtionsbeteende och gamification och utblick mot internationella trender inom givande och insamling, men även betydelsen av mångfald och samverkan för ideella organisationer.

– Giva Sverige vill rikta ett varmt tack till de sju skribenter som bidragit med sin kunskap och sina perspektiv. Vi hoppas att Trendrapport 2021 väcker nyfikenhet och ger inspiration att bidra till ökat engagemang och samverkan för civilsamhället, säger Charlotte Rydh.

Ladda ner rapporten här

SE INSPELNINGEN FRÅN LANSERINGEN HÄR

Frågor om rapporten? Kontakta Josefiina Ben Azzouz, analytiker på Giva Sverige: josefiina@givasverige.se, 08-677 30 91.