Tre nya ledamöter till Giva Sveriges styrelse

Alexander Clemensson, Christine Cars-Ingels och Filip Goldmann är nya ledamöter i Giva Sveriges styrelse. Alexander Clemensson, Christine Cars-Ingels och Filip Goldmann är nya ledamöter i Giva Sveriges styrelse.

Vid Giva Sveriges årsmöte valdes tre nya ledamöter in i styrelsen; Filip Goldmann på Stockholms Stadsmission, Alexander Clemensson på KFUM och Christine Cars-Ingels på Riksförbundet HjärtLung. Dessutom valdes Lovisa Fhager Havdelin in i Elektorsgruppen.

Den 3 juni var det dags för Giva Sveriges årsmöte, även detta år digitalt. Med hjälp av Zoom, tyst acklamation och erfarna mötesledare kunde den digitala stämman fatta beslut i flera frågor. Årsmötet följde valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och beslutade om två nyval och ett fyllnadsval.

Filip Goldmann valdes in som ledamot på tre år. Filip är idag marknadschef på Stockholms Stadsmission sedan 2019 och har tidigare arbetat som operativt ansvarig på Inkludera och som managementkonsult Capgemini Invent. Han har även stor erfarenhet av ideellt arbete och varit förtroendevald i flera organisationer genom åren, bland annat Rädda Barnen.

– Ett starkt civilsamhälle är oerhört viktigt för att lösa många av våra samhällsutmaningar. Giva Sverige har en självklar roll i detta genom att säkerställa transparens, styrning och kunskapsspridning, både för ideella organisationer och gentemot övriga sektorer. Jag hoppas kunna bidra med ökad kompetens kring finansieringsfrågor och hur vi kan vidareutveckla effektmätning och spridning av lösningar på sociala utmaningar, säger Filip Goldmann.

Alexander Clemensson valdes in som ledamot på ett år. Alexander är idag generalsekreterare på KFUM Sverige och har arbetat inom civilsamhället i snart tio år som generalsekreterare och verksamhetschef på KFUM Sverige, RFSL Riksförbund och Föreningen Medveten Konsumtion. Han har dessutom mångårig erfarenhet av ideellt engagemang inom flera olika organisationer, bland annat Ideell Arena, Sveriges Konsumenter och Jiddra Inte insamlingsstiftelse.

– Det individuella engagemanget kan flytta berg, särskilt när det är organiserat och får förutsättningar. Med rätt resurser blir det oslagbart och en oerhört viktig roll i samhället. Och här har Giva Sverige ett viktigt uppdrag, inte minst att också skapa förtroende hos allmänhet och näringsliv när det gäller insamlingsfrågor, liksom stödja i att påvisa effekter och resultat av insatserna, säger Alexander Clemensson.

Christine Cars-Ingels valdes in som ledamot genom fyllnadsval. Christine är generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung sedan 2014. Hon har haft olika roller på flera studieförbund under många år, bland annat som kommunikations- och internationellt ansvarig på Studieförbunden. Christine har även varit kanslichef på Internetsstiftelsen i Sverige.

– Min drivkraft är att leda verksamheter som stimulerar till, och fångar upp, samhällsengagemang i frågor som berör många människor. I förhållande till medlemmar, givare och finansiärer strävar jag efter att arbeta med största möjliga grad av transparens och återkoppling. Jag hoppas att min övertygelse om civilsamhällets viktiga betydelse ska komma till glädje och nytta i Giva Sveriges styrelse.

Andra beslut som fattades vid årsmötet

  • Genom ett fyllnadsval valdes Lovisa Fhager Havdelin in i Elektorsgruppen. Lovisa har lång erfarenhet av att arbeta i olika ideella organisationer och har god inblick i Giva Sveriges strategiska arbete som styrelseledamot under perioden 2018 – 2021. Giva Sveriges Elektorsgrupp består av tre elektorer valda av strategiska intressentgrupper för en tid av tre år. Deras uppdrag är att föreslå ledamöter till valberedningen.
  • Oförändrade medlemsavgifter för 2022
  • Förändring av ordval samt förtydligande av punkt C6 i ”Riktlinjer för intern kontroll och styrning”
  • Förändring av tidsperiod för slutlig rapportering för nya ordinarie medlemmar i ”Instruktion för Giva Sveriges Kvalitetskod”

Läs mer

Giva Sverige riktar ett stort tack till Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt center, för sin insats som ordförande vid årsmötet, till Lovisa Fhager Havdelin och Jesper Nilsson för tiden som styrelseledamöter samt till Ann Bülow för tiden som elektor.