Wikimedia ny medlem i Giva Sverige

Giva Sverige har antagit Wikimedia Sverige som ny ordinarie medlem. Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att alla människor ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Målet med deras arbete är att sprida upphovsrättsligt fri kunskap till så många människor som möjligt. Det gör de bland annat genom att stötta arbetet med några av världens största fria kunskapskällor, däribland Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons.

Läs mer om Wikimedia här.