Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att alla människor ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

Målet med vårt arbete är att sprida upphovsrättsligt fri kunskap till så många människor som möjligt. Det gör vi bland annat genom att stötta arbetet med några av världens största fria kunskapskällor, däribland Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons.

Vi älskar partnerskap och arbetar framför allt tillsammans med andra, till exempel myndigheter, museer, FN-organ, andra föreningar och volontärer. Vi hjälper lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material och stödjer de frivilliga som gör Wikipedia bättre.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

6 217 631

Insamlat under 2021 (KR)

9 323 513

Insamlat under 2020 (KR)

5 925 811

Besöksadress: Goto10, Hammarby Kaj 10 D, 120 32 Stockholm
Postadress: c/o Internetstiftelsen, Hammarby Kaj 10 D, 120 32 Stockholm
BG: 900-6859
Swish: 900 685 9
802437-8310

Flera medlemmar