Friends

Friends arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar. Vi samlar kunskap från forsknings- och skolvärlden och genererar ny forskning genom samarbeten med universitet.

Vi paketerar kunskapen i utbildningar som ger skolor, förskolor och idrottsföreningar tillgång till praktiska verktyg för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkningar. Samtidigt bedriver vi opinionsbildning för att synliggöra mobbning och dess konsekvenser med syfte att lyfta frågan högt på den politiska dagordningen.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

22 838 741

Insamlat under 2021 (KR)

35 274 926

Insamlat under 2020 (KR)

25 047 841

BG: 900-5273
PG: 900527-3
Besöksadress: Dalvägen 14, 169 56 Solna

Flera medlemmar