Friends

Friends arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar. Vi samlar kunskap från forsknings- och skolvärlden och genererar ny forskning genom samarbeten med universitet.

Vi paketerar kunskapen i utbildningar som ger skolor, förskolor och idrottsföreningar tillgång till praktiska verktyg för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkningar. Samtidigt bedriver vi opinionsbildning för att synliggöra mobbning och dess konsekvenser med syfte att lyfta frågan högt på den politiska dagordningen.

Insamlade medel

2023 (kr)

27 767 706

2022 (kr)

22 838 741

2021 (kr)

35 274 926

2020 (kr)

25 047 841

BG: 900-5273
PG: 900527-3
Besöksadress: Dalvägen 14, 169 56 Solna