FUB

Riksförbundet FUB är en ideell förening med cirka 26 500 medlemmar i 155 lokalföreningar. Personer med utvecklingsstörning och deras närstående är medlemmar, liksom andra som delar vår grundsyn. Inom FUB finns också Klippan, som drivs av våra medlemmar med utvecklingsstörning.

Vi vill sprida kunskap om utvecklingsstörning och hur det är att leva med en utvecklingstörning, bland annat genom våra webbplatser och vår medlemstidning UNIK. Vi bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter. Vi vill skapa mötesplatser och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurist. Vi har också ett utvecklingssamarbete med ett antal systerorganisationer i andra länder.

Insamlade medel

Insamlat under 2018 (KR)

20 650 169

Insamlat under 2017 (KR)

13 948 470

Insamlat under 2016 (KR)

13 753 000

Insamlat under 2015 (KR)

6 890 682

Insamlat under 2014 (KR)

9 426 000

Insamlat under 2013 (KR)

7 748 000

Insamlat under 2012 (KR)

7 579 000

Insamlat under 2011 (KR)

7 983 000

BG: 900-8038
PG: 900057-1
Besöksadress: Industrivägen 7, Solna
Postadress: Box 1181, 171 23 Solna