FUB

Riksförbundet FUB är en ideell förening med ungefär 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund. De arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv, i ett samhälle där alla får plats. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är medlemmar, liksom många andra som vill visa sitt stöd för mänskliga rättigheter för alla.

Inom FUB finns Inre Ringen, där medlemmar som själva har intellektuell funktionsnedsättning driver sin egen verksamhet. Läs mer om Inre Ringen här.

FUB för alla

FUB är en mötesplats för att träffa andra med liknande erfarenheter. I FUB:s lokalföreningar och länsförbund anordnas kurser, danser, läger och mycket mer. Medlemmar kan få stöd och råd av medlemsrådgivare eller rättsombud. Som medlem får du även medlemstidningen Unik fem gånger per år och möjligheten att teckna förmånliga försäkringar genom Unik Försäkring.

Påverkan och kunskap

FUB vill sprida kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och hur det är att leva med en intellektuell funktionsnedsättning. De bedriver intressepolitiskt påverkansarbete och bevakar målgruppens intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter.

 

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

17 809 000

Insamlat under 2020 (KR)

11 564 820

Insamlat under 2019 (KR)

15 929 000

Insamlat under 2018 (KR)

20 650 169

Insamlat under 2017 (KR)

13 948 470

Insamlat under 2016 (KR)

13 753 000

Insamlat under 2015 (KR)

6 890 682

Insamlat under 2014 (KR)

9 426 000

Insamlat under 2013 (KR)

7 748 000

Insamlat under 2012 (KR)

7 579 000

Insamlat under 2011 (KR)

7 983 000

BG: 900-8038
PG: 900057-1
Besöksadress: Industrivägen 7, Solna
Postadress: Box 1181, 171 23 Solna

Flera medlemmar