Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar (fd. Anorexi/Bulimi-Kontakt):s vision är ett samhälle utan ätstörningar. ATT DET GÅR ATT BLI FRISK OCH FRI ÄR NÅGOT VI VET AV EGEN ERFARENHET: De flesta som är verksamma i föreningen har själva haft en ätstörning eller känt någon som varit drabbad.

VI STÖDJER DRABBADE AV ÄTSTÖRNINGAR OCH DERAS ANHÖRIGA. Du som vill vara anonym kan få hjälp via Frisk och Fri:s chatt. Behöver du personligt stöd? Då kan du få en mentor som har varit i samma situation själv eller så kan du delta i någon av våra självhjälpsgrupper.

VI VERKAR FÖR BÄTTRE ÄTSTÖRNINGSVÅRD. Frisk och Fri organiserar möten där vi bjuder in såväl politiker som företrädare för vården. Vi deltar även i brukarråd och håller utbildningar för vårdpersonal.

VI ARBETAR FÖREBYGGANDE OCH INFORMERAR OM ÄTSTÖRNINGAR. Till dig som är föräldrar eller arbetar med ungdomar erbjuder Frisk och Fri föreläsningar om hur du kan göra skillnad. För ungdomar har vi workshoppar om självkänsla och skönhetsideal.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

794 840

Insamlat under 2021 (KR)

487 000

Insamlat under 2020 (KR)

361 000

PG: 90 00 87-8
Besöksadress: Inedalsgatan 5, 112 33 Stockholm

Flera medlemmar