Fredens Hus

Fredens Hus är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som sedan 2006 arbetat för social hållbarhet och ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och ett aktivt medborgarskap.

Vi arbetar nationellt och på vår digitala plattform Fredsportalen samlar vi allt utbildnings- och fortbildningsmaterial. Inom vår verksamhet är barn och ungas rättigheter centrala och varje år träffar vi tiotusentals unga i det pedagogiska arbetet. Vi driver även en mobil utställningsverksamhet om svåra och viktiga frågor som väcker besökarens eftertanke och engagemang.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

1 319 253

Insamlat under 2021 (KR)

15 000

Flera medlemmar