WaterAid

WaterAid är en internationell organisation med visionen om en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet.

WaterAid arbetar idag i 27 länder världen över med konkret bistånd och påverkansarbete. Sedan starten 1981 har 21 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

58 170 946

Insamlat under 2021 (KR)

58 640 304

Insamlat under 2020 (KR)

62 674 161

BG: 900-1629
PG: 900162-9
Besöksadress: Hannebergsgatan 33, 171 68 Solna

Flera medlemmar