Sörmlands Stadsmission

Sörmlands Stadsmission är en allmännyttig och ideell förening som verkar för ett mänskligare samhälle, för alla. Vi driver professionellt socialt arbete för att möta människor i hemlöshet, fattigdom, beroendeproblematik och annan social utsatthet.

Vi finns där välfärden inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns – båda akuta och långsiktiga. Målet är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.

Sörmlands Stadsmission driver socialt arbete i Eskilstuna, Nyköping och Flen.

 

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

5 373 360

Insamlat under 2021 (KR)

7 681 971

Insamlat under 2020 (KR)

6 596 198

BG: 900-5117
PG: 90 05 11-7
Swish: 123 900 51 17
Besöksadress: Smörparken Annexet, Eskilstuna
Postadress: Box 307, 631 04 Eskilstuna