CancerRehabFonden

CancerRehabFonden hjälper cancerdrabbade tillbaka till livet
CancerRehabFonden är en ideell insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna.

Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till livet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt. Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast en bråkdel av alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt.

Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

12 495 122

Insamlat under 2020 (KR)

11 572 722

Insamlat under 2019 (KR)

12 091 626

Insamlat under 2018 (KR)

13 969 894

Insamlat under 2017 (KR)

11 584 423

Insamlat under 2016 (KR)

11 138 000

Insamlat under 2015 (KR)

10 212 084

Insamlat under 2014 (KR)

6 752 000

Insamlat under 2013 (KR)

11 674 809

Insamlat under 2012 (KR)

9 210 000

Insamlat under 2011 (KR)

12 253 000

BG: 900-2064
PG: 900206-4
Besöksadress: Eriksbergsgatan 10A, Stockholm
Postadress: Box 56 047, 102 17 Stockholm

Flera medlemmar