Njurfonden

Njurfonden är en insamlingsstiftelse och har startats för att samla in ekonomiska medel och lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer och arbeta för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

7 887 429

Insamlat under 2021 (KR)

9 406 320

Insamlat under 2020 (KR)

12 220 183

BG: 900-3674
PG: 90 03 67-4
Gåvotelefon: 020-900 100
Besöksadress: Drakenbergsgatan 6, bv 117 41 Stockholm
Postadress: Drakenbergsgatan 6, bv 117 41 Stockholm

Flera medlemmar