Njurfonden

Njurfonden är en insamlingsstiftelse och har startats för att samla in ekonomiska medel och lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer och arbeta för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Insamlade medel

Insamlat under 2020 (KR)

12 220 183

Insamlat under 2019 (KR)

6 936 038

Insamlat under 2018 (KR)

3 949 597

Insamlat under 2017 (KR)

4 054 565

Insamlat under 2016 (KR)

6 327 724

Insamlat under 2015 (KR)

19 055 000

Insamlat under 2014 (KR)

1 258 944

BG: 900-3674
PG: 90 03 67-4
Gåvotelefon: 020-900 100
Besöksadress: Drakenbergsgatan 6, bv 117 41 Stockholm
Postadress: Drakenbergsgatan 6, bv 117 41 Stockholm

Flera medlemmar