RFSU

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.

RFSU driver också en klinik för sexuell hälsa. På kliniken arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och psykoterapeuter.

Insamlade medel

2023 (kr)

6 491 000

2022 (kr)

6 493 000

2021 (kr)

9 141 000

2020 (kr)

9 271 000

PG: 90 06 09-9
Medborgarplatsen 3 (Söderhallarna), plan 10 (hiss A)
Box 4331, 102 67 Stockholm

Flera medlemmar