Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger barnen uppmuntran, självförtroende och inspiration att fortsätta kämpa. För när vardagen är svår och kretsar kring mediciner och behandlingar så gör en glädjefylld upplevelse stor skillnad.

I år ger Min Stora Dag över 8 000 barn glädjefyllda upplevelser. En Stor Dag ger barnen och deras familjer möjlighet att få dela en efterlängtad, glad stund tillsammans. En Stor Dag sätter barnet och glädjen i fokus, och skapar samtidigt kraft och värdefulla minnen som lever kvar länge. För en del barn är en Stor Dag en sällsynt möjlighet att få en stärkande paus från sin sjukdom. För vissa ett unikt tillfälle att känna och få kraft av roliga aktiviteter tillsammans med andra i samma situation. För några få är det den sista chansen att uppfylla en dröm. För alla är en Stor Dag en positivt livspåverkande upplevelse som ger uppmuntran, styrka och inspiration att fortsätta orka kämpa.

Min Stora Dag har ett nära samarbete med barnsjukhusen i hela landet och många barn- och ungdomsmottagningar. Sjukvårdspersonal hjälper Min Stora Dag att nå målgruppen, bland annat genom att nominera barn som har det extra svårt till Stora Dagar.

Min Stora Dag får inga statliga medel utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Min Stora Dag har 90-konto, granskas årligen av och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

29 678 000

Insamlat under 2021 (KR)

36 283 000

Insamlat under 2020 (KR)

42 787 064

BG: 900-5133
PG: 900513-3
Besöksadress: Hälsingegatan 47, 113 31 Stockholm