Amref Health Africa – AMREF

Amref Health Africa, tidigare kända som Amref Flying Doctors, är afrikas ledande, icke-vinstdrivande, organisation som arbetar med hälsa. Med huvudsäte i Nairobi, Kenya, är organisationens mål att öka människors tillgång till hälsovård och utveckla hållbara hälsosystem i Afrika.

Med över ett halvt sekels erfarenhet har Amref en bred och unik kunskap och driver verksamhet i över 40 länder. Sedan starten har organisationen arbetat med de mest utsatta samhällena för att uppnå varaktig förändring likaväl som att ge akut sjukvård. Amref Nordens uppgift, liksom övriga Amref organisationer i Europa, USA och Canada, är att genom insamling och påverkansarbete medverka till denna förändring.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

14 039 377

Insamlat under 2021 (KR)

14 567 635

Insamlat under 2020 (KR)

13 683 998

PG: 90 04 96-1
BG: 900-2429
Swish: 1239002429
Besöksadress: C/o Impact Hub, Luntmakargatan 24, 111 37 Stockholm
802009-6627

Logotyp 595 × 841

jpg