Storasyster

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot omkring 2500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser.

Storasyster erbjuder samtalsstöd, stödgrupper, chattjour, medföljandestöd och juridisk rådgivning. Vi anordnar utbildningar och driver opinion med visionen om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Insamlade medel

2023 (kr)

4 203 161

2022 (kr)

3 806 710

2021 (kr)

3 018 095

2020 (kr)

2 764 123

802465-2169
Warfvinges väg 26, 6 tr
BG; 900-6792
Swish: 900 6792

Flera medlemmar