Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.

Vi bildades eftersom vi anser att det behövs en organisation som använder den ideella organisationens kraft för att påverka politiker och allmänheten så att självmorden kan minska. För självmorden kan minska, och det radikalt. Men det krävs att politiker och allmänheten förstår vad vi alla kan bidra med för att det ska bli verklighet.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

17 622 059

Insamlat under 2021 (KR)

17 750 126

Insamlat under 2020 (KR)

15 633 782