Autism Sverige

Autism Sverige (tidigare Autism- och Aspergerförbundet) är en ideell förening med drygt 13000 medlemmar fördelade på 24 distrikt. Vi arbetar för att förbättra villkoren för personer med autismspektrumtillstånd.

Förbundet bedriver ett omfattande lobbyarbete, genom uppvaktningar, personliga kontakter, debattartiklar och genom att remissvara på olika utredningar. Vi ger råd till medlemmarna genom våra ombudsmän och vår jurist. Våra 24 distrikt ordnar bl a föreläsningar, läger, bad och bowling.
Genom tidningen Ögonblick, försäljning av böcker och anordnande av konferenser sprider vi kunskap om autism. Vårt dotterbolag Utbildningscenter Autism bedriver utbildning inom området för professionellt verksamma och närstående.

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

6 733 371

Insamlat under 2022 (KR)

6 714 222

Insamlat under 2021 (KR)

6 949 000

Insamlat under 2020 (KR)

6 903 000

BG: 900-1579
PG: 90 01 57-9
Besöksadress: Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm

Flera medlemmar