Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt.

Genom mentorskap skapar vi förutsättningar för ungdomar att öka sin självkänsla, handlingskraft och känna framtidstro. Med mentorskapet får ungdomarna också utökat nätverk och kunskap om arbetsmarknaden för kommande studie och yrkesval.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

24 760 686

Insamlat under 2020 (KR)

24 720 703

Insamlat under 2019 (KR)

25 216 670

Insamlat under 2018 (KR)

27 769 056

Insamlat under 2017 (KR)

28 568 277

Insamlat under 2016 (KR)

28 054 000

Insamlat under 2015 (KR)

28 367 702

Insamlat under 2014 (KR)

24 252 700

Insamlat under 2013 (KR)

20 064 349

Insamlat under 2012 (KR)

16 403 360

Insamlat under 2011 (KR)

17 341 596

BG: 902-5024
PG: 902502-4
Besöksadress: Kåkbrinken 11A, 111 27 Stockholm

Flera medlemmar