Mentor Sverige

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt.

Genom mentorskap skapar vi förutsättningar för ungdomar att öka sin självkänsla, handlingskraft och känna framtidstro. Med mentorskapet får ungdomarna också utökat nätverk och kunskap om arbetsmarknaden för kommande studie och yrkesval.

Insamlade medel

Insamlat under 2023 (KR)

28 759 885

Insamlat under 2022 (KR)

26 479 787

Insamlat under 2021 (KR)

24 760 686

Insamlat under 2020 (KR)

24 720 703

BG: 902-5024
PG: 902502-4
Besöksadress: Kåkbrinken 11A, 111 27 Stockholm

Flera medlemmar