Nordens Ark

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Vi bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.

I den zoologiska parken i Bohuslän finns ett åttiotal hotade djurarter och raser. De flesta kommer från ett klimat som liknar vårt nordiska. Hos oss lever exempelvis snöleopard, amurtiger, amurleopard, varg, lodjur, järv och liten panda, men också fåglar, groddjur och gamla nordiska lantraser. Parken är öppen för besökare varje dag året om.

Vi arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen och genom att förbättra de miljöer där arterna lever. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar. Vi medverkar även i internationella bevarandeprojekt.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

37 684 301

Insamlat under 2021 (KR)

25 878 453

Insamlat under 2020 (KR)

26 932 357

BG: 900-4607
Besöksadress: Åby säteri, 456 93 Hunnebostrand

Flera medlemmar