Artikel2

Genom second hand, utvecklingssamarbeten och arbetsintegrering arbetar vi för en rättvis och hållbar värld i fred. Vår verksamhet bygger på gåvor från allmänheten och överskottet från vår second hand-försäljning går uteslutande till organisationens ändamål.

Våra second hand-butiker är en viktig del i vårt arbete för klimatnytta och social integration. Våra butiker ska vara givande och trygga arbetsplatser för människor som går i arbetsträning hos oss. Samtidigt som butikerna är en del i omställningen till cirkulär ekonomi.

Vi vill se en värld utan krig, kolonisering och ockupation. Våra utvecklingssamarbeten är till stor del inriktade på Västsahara, Afrikas sista koloni, och rätten till självbestämmande.

Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm*) är en idéburen organisation som är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi har 90-konto, är medlemmar i Giva Sverige och är ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

*Vi bytte namn till Artikel2 under 2023. Organisationen, värderingarna och syftet är fortfarande samma.

 

 

Insamlade medel

2023 (kr)

42 038 622

2022 (kr)

41 050 444

2021 (kr)

30 661 116

2020 (kr)

24 589 462

Vretensborgsvägen 6, 126 30 Hägersten
BG: 900-3971
PG: 900397-1
Swish 900 3971
802016-9846