Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation med cirka 35 000 medlemmar i ca 170 lokalföreningar. Vi arbetar för att alla människor med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet.

Det gör vi genom att informera och utbilda, opinionsbilda gentemot politiker och beslutsfattare inom vården, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja patientvald forskning, samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Gemenskap är viktigt för oss.

Insamlade medel

Insamlat under 2020 (KR)

12 817 000

Insamlat under 2019 (KR)

4 701 000

Insamlat under 2018 (KR)

10 657 000

Insamlat under 2017 (KR)

24 290 000

Insamlat under 2016 (KR)

8 262 000

Insamlat under 2015 (KR)

10 201 000

Insamlat under 2014 (KR)

16 720 416

Insamlat under 2013 (KR)

8 300 000

PG: 90 10 10-9
Besöksadress: Hornsgatan 172, 5 tr, Stockholm
Postadress: Box 9090, 102 72 Stockholm

Flera medlemmar