Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer, med närmare 35 000 medlemmar och 170 föreningar över hela landet. Tillsammans har vi kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

Som medlem får du kunskap om din diagnos och kan ta del av andras erfarenheter. Du får inspiration och motivation till en hälsosammare livsstil. Du får råd och stöd i dina kontakter med vården. Dessutom blir du del av något större – en landsomfattande organisation som lyfter våra frågor gentemot vårdens beslutfattare och bidrar till livsviktig forskning.

Insamlade medel

2023 (kr)

20 172 782

2022 (kr)

13 245 280

2021 (kr)

20 956 000

2020 (kr)

12 817 000

BG: 90 10 10-9
Besöks- och postadress: Wollmar Yxkullsgatan 14, 1 tr, Stockholm

Flera medlemmar