Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung är en rikstäckande patientorganisation med cirka 35 000 medlemmar i ca 170 lokalföreningar. Vi arbetar för att alla människor med hjärt-, kärl-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet.

Det gör vi genom att informera och utbilda, opinionsbilda gentemot politiker och beslutsfattare inom vården, samarbeta med hälso- och sjukvården, stödja patientvald forskning, samt utveckla anpassade livsstilsaktiviteter för våra medlemmar. Gemenskap är viktigt för oss.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

13 245 280

Insamlat under 2021 (KR)

20 956 000

Insamlat under 2020 (KR)

12 817 000

PG: 90 10 10-9
Besöksadress: Hornsgatan 172, 5 tr, Stockholm
Postadress: Box 9090, 102 72 Stockholm