Svenska Läkare mot Kärnvapen – SLMK

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell förening vars övergripande mål är att förhindra kärnvapenkrig genom ett internationellt förbud mot kärnvapen.

Föreningens syfte är att sprida saklig och vetenskaplig information om de medicinska effekterna av kärnvapen. Vi fick Nobels Fredspris 1985 för vårt arbete. I vår opinionsbildning samarbetar vi med andra föreningar med samma mål, i Sverige och internationellt.  På vår webbplats finns dagsaktuell information om kärnvapenläget i världen samt läromedel om kärnvapen.

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

993 563

Insamlat under 2020 (KR)

943 750

Insamlat under 2019 (KR)

913 781

Insamlat under 2018 (KR)

2 258 425

Insamlat under 2017 (KR)

892 296

Insamlat under 2016 (KR)

908 986

Insamlat under 2015 (KR)

835 940

Insamlat under 2014 (KR)

1 553 000

Insamlat under 2013 (KR)

751 364

Insamlat under 2012 (KR)

735 660

Insamlat under 2011 (KR)

1 788.552

PG: 901-0901
BG: 901090 -1
Besöksadress: Norrtullsgatan 45, 1 tr höger

Flera medlemmar