Svenska Läkare mot Kärnvapen – SLMK

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en ideell förening vars övergripande mål är att förhindra kärnvapenkrig genom ett internationellt förbud mot kärnvapen.

Föreningens syfte är att sprida saklig och vetenskaplig information om de medicinska effekterna av kärnvapen. Vi fick Nobels Fredspris 1985 för vårt arbete. I vår opinionsbildning samarbetar vi med andra föreningar med samma mål, i Sverige och internationellt.  På vår webbplats finns dagsaktuell information om kärnvapenläget i världen samt läromedel om kärnvapen.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

2 230 608

Insamlat under 2021 (KR)

993 563

Insamlat under 2020 (KR)

943 750

PG: 901-0901
BG: 901090 -1
Besöksadress: Norrtullsgatan 45, 1 tr höger

Flera medlemmar