ChildX

ChildX arbetar mot människohandel med barn och andra former av kommersiell sexuell exploatering genom att bedriva kunskapshöjande arbete, politiskt påverkansarbete samt stärka stödorganisationer som arbetar direkt med utsatta barn.

ChildX arrangerar även toppmöten, workshops och konferenser för att förena världsledande aktörer i arbetet för barns rättigheter och för att förhindra och förebygga övergrepp och kommersiell sexuell exploatering.

Insamlade medel

2023 (kr)

11 029 355

2022 (kr)

9 520 000

2021 (kr)

10 225 753

Prästgatan 18A, 11129, Stockholm
Swish: 123 455 84 58
802481-5949

Flera medlemmar