Berättarministeriet

Berättarministeriet verkar kunskapsutvecklande och demokratifrämjande för ett Sverige där alla barn är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Berättarministeriet är en icke vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång.

Berättarministeriet stöttar lärare och elever i skolor med högt socioekonomiskt index i den dagliga undervisningen med kostnadsfria skolprogram som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Programmen genomförs i klassrummet med hjälp av lärarhandledning, elevmaterial och artefakter som skickas till klassen. Alla Berättarministeriets skolprogram utgår ifrån läroplanen och är ämnesövergripande.

Skolor som ligger i det geografiska upptagningsområdet kring våra utbildningscenter i Husby och i Hagsätra i Stockholm, i Gamlestaden i Göteborg och i Malmö erbjuds besöksversioner av programmen, där volontärer tillsammans med Berättarministeriets pedagoger möter barnen och inspirerar dem till ett lustfyllt lärande.

Som volontär hos Berättarministeriet är du med och möter skolklasser i våra utbildningscenter, och uppmuntrar barnen i att bli trygga i det skrivna ordet. Det behövs inga förkunskaper utan alla volontärer får den kunskap de behöver i vår grundutbildning, och på plats i utbildningscentret finns våra utbildningsledare som stöd. Som volontär blir du en viktig vuxen som hjälper barnen att hitta motivation och tro på sin egen förmåga.

Insamlade medel

Insamlat under 2022 (KR)

4 148 964

Insamlat under 2021 (KR)

8 391 017

Insamlat under 2020 (KR)

9 222 333

Drottninggatan 120, 113 60 Stockholm
PG: 900639-6
802426-7042

Flera medlemmar