Lilla Barnets Fond

Lilla barnets fond samlar in pengar till medicinsk forskning om sjukdomar hos nyfödda barn. Vart tionde barn som föds är antingen för tidigt fött eller sjukt, och behöver vård på en neonatalavdelning.

Det betyder att mer än 10 000 barn per år i Sverige vårdas på sjukhus i stället för att ligga på BB . Lilla barnets fond har hittills stöttat forskningsprojekt om bl a för tidig födelse, syrebrist vid förlossningen, infektioner och hjärnblödningar hos nyfödda. Vi har också stöttat projekt som gagnar alla barn, t ex att hitta den bästa tidpunkten för att klippa navelsträngen efter förlossningen. Vår vision är att förhindra komplikationer vid livets start så att alla nyfödda barn ges möjlighet till ett friskt liv. Mer information om vår verksamhet hittar ni på vår hemsida. Välkomna dit!

Insamlade medel

Insamlat under 2021 (KR)

557 939

Insamlat under 2020 (KR)

343 142

Insamlat under 2019 (KR)

796 835

Insamlat under 2018 (KR)

518 955

Insamlat under 2017 (KR)

589 998

Insamlat under 2016 (KR)

716 294

Insamlat under 2015 (KR)

464 306

Insamlat under 2014 (KR)

649 022

Insamlat under 2013 (KR)

301 847

Insamlat under 2012 (KR)

699 000

Insamlat under 2011 (KR)

529 128

BG: 900-1553
PG: 900155-3
Postadress: Döbelnsgatan 24D, 752 37 Uppsala

Flera medlemmar